Square root
VBT
Calculator
magnet

Omen O

10 tháng 11 2022 15:20

câu hỏi

tam giác ABC có góc B tù, góc C bằng 30 độ. Góc BAM bằng 30 độ ( M là trung điểm của BC). Tính góc B


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 08:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Omen O,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 105 độ<br>Đây là một bài tập thuộc bài <strong>Chương 3: Góc và đường thẳng song song</strong></p><p><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm</p><p>Kết luận: đáp án chính xác là 105 độ<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Omen O, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 105 độ
Đây là một bài tập thuộc bài Chương 3: Góc và đường thẳng song song


Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Kết luận: đáp án chính xác là 105 độ
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận