Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

02 tháng 7 2023 06:16

câu hỏi

Tam giác ABC có góc A nhọn, kẻ đường cao BK và CH. Trên tia đối của tia BK lấy điểm E sao cho BE = AC, trên tia đối của CH lấy điểm F sao cho CF = AB. Chứng minh tam giác AEF vuông cân.


11

1


Nguyen H

02 tháng 7 2023 23:14

<p>hình cậu tự vẽ nhé</p>

hình cậu tự vẽ nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận