Square root
VBT
Calculator
magnet

Tường V

28 tháng 12 2019 02:02

câu hỏi

tai sao có HIV


0

2


Rồng Đ

28 tháng 12 2019 13:32

tại vì có tiêm ma túy

Châu U

03 tháng 1 2020 12:02

Và có một loại virus dẫn đến HIV Tên virus: Human Immunodeficiency Virus Nếu để bệnh quá lâu thì sẽ dẫn đến AIDS (SIDA) Tên virus: Acquired Immunodeficiency Syndrome Hết!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bạn nhà kiến ơi, chú chó Pipi nhà mình bị mất tích rồi, mình buồn quá hu.......hu 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

20

Lihat jawaban (2)