Square root
VBT
Calculator
magnet

Kirito K

30 tháng 3 2020 07:04

câu hỏi

ta nên làm gì nếu bị thương nặng?🤕


1

1


Mokona M

31 tháng 3 2020 03:14

gọi cứu thương 🏥🏥🏥⛑⛑⛑🚑🚑🚑🚑🚑

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn vào đây để học hay chơi vậy

4

Lihat jawaban (1)