Square root
VBT
Calculator
magnet

Thaocute T

30 tháng 10 2020 11:42

câu hỏi

Tại sao phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân


4

1


T. Thương

03 tháng 11 2020 07:05

Quyền cơ bản là khả năng của mỗi công dân được tự do lựa chọn hành động. Khả năng đó được nhà nước ta ghi nhận trong Hiến pháp và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Nghĩa vụ cơ bản là sự tất yếu phải hành động của mỗi công dân vì lợi ích của toàn thể Nhà nước và xã hội. Sự tất yếu đó được Nhà nước qui định trong Hiến pháp và bảo đảm thực hiện bằng mọi biện pháp, kể cả biện pháp cưỡng chế.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân của một nước

23

Lihat jawaban (3)