Square root
VBT
Calculator
magnet

Doan P

08 tháng 12 2019 11:47

câu hỏi

tại sao cành giâm phải có đủ mắt và chồi


0

1


Hiroshi Y

10 tháng 12 2019 13:47

Vì mắt và chồi là nơi giúp cây phát triển nhanh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

5

Lihat jawaban (1)