Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

07 tháng 12 2019 12:36

câu hỏi

Tàu hỏa có vận tốc là 72 km/h, ô tô con có vận tốc là 30 m/s, ô tô khách có vận tốc là 1500 m/phút. Hãy sắp xếp các vật theo thứ tự tăng dần. Giải thích ?


0

1


La T

24 tháng 2 2020 13:20

thứ tự: ô tô khách, ô tô con, tàu hỏa. vì 72.3,6=259 m/s (tàu hỏa) 1500 m/phút = 1500/60 = 30 m/s còn ô tô con có vận tốc là 30 m/s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12,75 m/p= ? km/h

5

Lihat jawaban (1)

Có ai giải thích giúp mik về máy thuỷ lực ko? Mik vẫn chưa hiểu rõ lắm:((

10

Được xác nhận