Square root
VBT
Calculator
magnet

Mẫn D

12 tháng 10 2020 11:19

câu hỏi

tự tin là gì?mọi người giúp em với ạ


3

1


Hạnh H

13 tháng 10 2020 12:44

Tự tin là tin tưởng vào khả năng của bản thân , chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn , không hoang mang dao động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gia đình em mỗi người đều có sở thích và thói quen riêng. Theo em chúng ta cần làm j để có được không khí đầm ấm, hòa thuận cho gia đình?

15

Lihat jawaban (4)