Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm K

08 tháng 12 2022 12:16

câu hỏi

tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y= 2x 2 + 3mx 2 +2mx-5 không có cực trị

  1. tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y= 2x2  + 3mx2+2mx-5 không có cực trị

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 11:43

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần hàm số Bài giải chi tiết: Ta có: y' = 4x +6mx +2m =0 => m = -2x/(3x+1) Vậy tại m = -2/3 thì hs ko có cực trị Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 231: Đốt cháy axit hữu cơ C2H5COOH thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2

3

Được xác nhận