Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai M

03 tháng 9 2022 01:31

câu hỏi

từ quê hương của tôi trong ( tiếng Anh) là gì ạ


21

3

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

05 tháng 9 2022 16:11

Được xác nhận

Xin chào em Mai M, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về từ vựng. Bài giải chi tiết: - Có nhiều cách để diễn đạt từ "quê hương của tôi" trong tiếng Anh: + my hometown + my country + my homeland + my motherland Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Đàm T

03 tháng 9 2022 02:01

My country!

BÙI L

07 tháng 9 2022 13:29

1.my homtown 2.my country

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với mai em có bài kiểu tra nhưng không biết làm thì quá khứ đơn ạ

1

Được xác nhận