Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân T

19 tháng 11 2022 07:56

câu hỏi

Tập xác định của y = sinx + 1/ sinx - 1

Tập xác định của y = sinx + 1/ sinx - 1

 


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

19 tháng 11 2022 11:02

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Xuân T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: x khác kpi<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số lượng giác<br>Bài giải chi tiết:<br>TXĐ: sinx khác 0</p><p>&lt;=&gt; x khác kpi (k thuộc Z)<br>Kết luận: đáp án chính xác là x khác kpi<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Xuân T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: x khác kpi

Đây là một bài tập thuộc Chương Hàm số lượng giác
Bài giải chi tiết:
TXĐ: sinx khác 0

<=> x khác kpi (k thuộc Z)
Kết luận: đáp án chính xác là x khác kpi
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

6

Được xác nhận