Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng V

25 tháng 11 2022 11:24

câu hỏi

Tập xác định của hàm số y=cosX/1+tan2x

 Tập xác định của hàm số y=cosX/1+tan2x

 


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 12:52

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Đăng V,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Lượng giác<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm</p><p>Bài này chỉ có tan2x cần điều kiện xác định</p><p>tan2x xác định khi cos2x khác 0<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Đăng V, 

Đây là một bài tập thuộc Chương Lượng giác
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Bài này chỉ có tan2x cần điều kiện xác định

tan2x xác định khi cos2x khác 0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyen K

27 tháng 11 2022 14:24

<p>tan2x cần điều kiện xác định</p><p>tan2x xác định khi cos2x khác 0<br>&nbsp;</p>

tan2x cần điều kiện xác định

tan2x xác định khi cos2x khác 0
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận