Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

10 tháng 9 2022 15:46

câu hỏi

Tập xác định của hàm số y=2/(2sin4x−sqrt(3)) (A) R. (B) [−1;1]. (C) R∖{π/2∣kπ,k∈Z}. (D) R∖{kπ,k∈Z}


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 01:31

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 1: Hàm số lượng giác<br>Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Van N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài giải chi tiết: (ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận