Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

19 tháng 12 2022 13:54

câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình log 2 x 4 = 4 là

Tập nghiệm của phương trình log2x4=4 là

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 13:59

Được xác nhận

Chào em Nguyễn H, Đây là dạng bài giải phương trình logarit. Bài giải chi tiết: log2 (x^4) = 4 <=> 4log2|x|=4 <=> log2|x| = 1 <=> x= +2 hoặc x= -2 Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = {2; -2} Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)