Square root
VBT
Calculator
magnet

Unlock U

28 tháng 10 2019 14:08

câu hỏi

tập hợp t tất cả các giá trị của tham số m để phương trình /x^2+2x-3/ = m có bốn nghiệm đôi một phân biệt


1

1


Tùng T

04 tháng 11 2019 13:23

Bạn ghi đề cho rõ ràng nha, mình không hiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận