Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 8 2021 09:47

câu hỏi

tập hợp g các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 22 chia hết cho 3


1

1


Thuận K

17 tháng 8 2021 15:05

21,18,15,12,9,6,

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)