Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 11 2019 12:51

câu hỏi

từ nhiều nghĩa là gì


0

3


Thu M

19 tháng 11 2019 05:21

từ nhiều nghĩa gốc và nhiều nghĩa chuyễn

Trần T

22 tháng 11 2019 11:44

có nghĩa gốc và nhĩa chuyển

Vo M

22 tháng 11 2019 13:34

là có nhiều điểm chung

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

còn gì dài nhất 😓 😓 😓

0

Lihat jawaban (1)