Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

26 tháng 4 2020 15:00

câu hỏi

tính y'(x0) biết y = x y= x3


49

1


Tĩnh T

28 tháng 10 2020 12:56

x=3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)