Square root
VBT
Calculator
magnet

Như O

01 tháng 11 2021 12:03

câu hỏi

tình yêu là gì?


4

2


Duyênn M

02 tháng 11 2021 08:15

là thứ tôi ko bao giờ có

Nguyễn M

04 tháng 11 2021 09:48

có lẽ là tình cảm gắn bó giữa người với người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai ghét tui dơ tay

21

Lihat jawaban (3)