Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

05 tháng 10 2022 07:51

câu hỏi

Tính x,y : Cho hình thang ABCD(AB//CD)

alt

1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Hình học: Đường thẳng vuông góc - đường thẳng song song,Bài 5: Chủ đề nâng cao<br>Bài giải chi tiết: Có AB//CD</p><p>=&gt;A+D=180°(trong cùng phía)</p><p>&lt;=&gt;A=180°-D=180°-75°=105°</p><p>=&gt;x=105°</p><p>Có AB//CD</p><p>=&gt;B+C=180°(trong cùng phía)</p><p>&lt;=&gt;C=180°-B=180°-110°=70°</p><p>=&gt;y=70°<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Kiên N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Hình học: Đường thẳng vuông góc - đường thẳng song song,Bài 5: Chủ đề nâng cao
Bài giải chi tiết: Có AB//CD

=>A+D=180°(trong cùng phía)

<=>A=180°-D=180°-75°=105°

=>x=105°

Có AB//CD

=>B+C=180°(trong cùng phía)

<=>C=180°-B=180°-110°=70°

=>y=70°
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 08:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài hình thang</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Do góc A và góc D là hai góc kề cạnh bên AD nên:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;góc A + góc D = 180°</p><p>⇒góc A=180°–góc D</p><p>⇒x = 180°–75°=105°</p><p>Do góc B và góc B là hai góc kề cạnh bên BC nên:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;góc B + góc C = 180°</p><p>⇒góc C=180°–góc B</p><p>⇒y = 180°–110°=70°</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài hình thang

Lời giải chi tiết như sau:

Do góc A và góc D là hai góc kề cạnh bên AD nên:

     góc A + góc D = 180°

⇒góc A=180°–góc D

⇒x = 180°–75°=105°

Do góc B và góc B là hai góc kề cạnh bên BC nên:

     góc B + góc C = 180°

⇒góc C=180°–góc B

⇒y = 180°–110°=70°

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận