Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Tính x, biết: b) |x+0,5|−3,9=0.


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 16:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết :</p><p>&nbsp;|x+0,5|−3,9=0</p><p>TH1 : x+0,5-3,9 =0 ( x&gt;-0,5)</p><p>⇔ x= 3,4</p><p>TH2 : -x-0,5-3,9=0 (x&lt;-0,5)</p><p>⇔ x= -4,4</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết :

 |x+0,5|−3,9=0

TH1 : x+0,5-3,9 =0 ( x>-0,5)

⇔ x= 3,4

TH2 : -x-0,5-3,9=0 (x<-0,5)

⇔ x= -4,4

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b) (x+2)(x^(2)−2x+4)−x(x^(2)−2)=15; Bài 5: Tìm x biêt

1

Được xác nhận