Square root
VBT
Calculator
magnet

BN B

04 tháng 1 2020 04:06

câu hỏi

Tính trọng lượng 3lít dầu ăn , biết khối lượng riêng của dầu ăn là 800 kg/mét khối


0

1


My T

05 tháng 1 2020 04:04

Tóm tắt : V : 3 lít = 0,003 mét khối D : 800 kg / mét khối P : ? N Giải Trọng lượng của 3 lít dầu ăn là : P = D×V = 800 × 0,003 = 2,4 ( N ) Đáp số : 2,4 N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hộ em với

2

Được xác nhận