Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 8 2022 14:46

câu hỏi

Tính thuận tiện o) 37.39+78.14+13.85+52.55

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 15:13

Được xác nhận

Xin chào em Bao T Đây là bài tập thuộc Môn Toán 6 Bài giải chi tiết : 37.39+78.14+13.85+52.55 =37.39+ 37.2.14 + 13.85 +13.4.55 =37(39+28) + 13(85+220) = 37.67 + 13.305 = 2479 + 3965 = 6444 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận