Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi N

16 tháng 6 2020 12:50

câu hỏi

tính thể tích ko khí có chứa 20 phần trăm oxi về thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để đốt cháy vừa đủ 2,4g các-bon


1

1


P. Nguyen

24 tháng 6 2020 04:09

n(C)=2,4/12=0,2 mol C + O2 —> CO2 (to) 0,2–> 0,2 V(O2)=n.22,4=4,48 lít V(O2)= 0,2V(kk) —> V(kk) = V(O2)/0,2= 4,48/0,2=22,4 lít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chị kiến ơi giải giúp e bài 7 bài thực hành 2 sự lan tỏa của chất môn hóa học lớp 8 nhé

12

Lihat jawaban (1)