Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

01 tháng 12 2019 13:59

câu hỏi

Tính thể tích khí So2 cần dùng để tác dụng vừa đủ với 100ml dug dịch NaOH 0,1 M ,tạo thành muối natri sunfit (Na2SO3)


1

1


Phuong L

03 tháng 12 2019 04:48

100ml=0,1l n(NaOH)=0,1.0,1=0,01mol 2NaOH+SO2->Na2SO3 + H2O 0,01. ->0,005 V(SO2)=0,005.22,4=0,112l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.

4

Được xác nhận