Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo S

23 tháng 10 2022 13:56

câu hỏi

Tính thể tích khí hiđro thoát ra khi cho 5,4g nhôm tác dụng với axit sunfuric loãng


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Mèo S,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8</strong></p><p><strong>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</strong></p><p>2Al + 3H<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>-&gt; Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3 </sub>+ 3H<sub>2</sub></p><p>n<sub>Al </sub>= 5,4 / 27 = 0,2 (mol)</p><p>=&gt; n<sub>H2 </sub>= 0,2 . 3 / 2 = 0,3 (mol)</p><p>=&gt; V<sub>H2 </sub>= 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Mèo S,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8

Câu trả lời chi tiết như sau: 

2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

nAl = 5,4 / 27 = 0,2 (mol)

=> nH2 = 0,2 . 3 / 2 = 0,3 (mol)

=> VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận