Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh A

04 tháng 5 2020 10:08

câu hỏi

Tính thể tích của khối gỗ dạng hình bên.


1

1


Ngọc N

05 tháng 5 2020 01:58

Hình nào vậy bạn ơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bể kính nuôi cá có dạng hình lập phương ( không có nắp ) với cảnh là 6dm . Hỏi a) diện tích kính dụng làm bé có là bao nhiêu dm2 b) biết trong bể đang có 25% nước . Lượng nước trong bể là bao nhiêu lít ( 1dm3 =1lít )

1

Lihat jawaban (1)