Square root
VBT
Calculator
magnet

Tường V

14 tháng 9 2021 09:29

câu hỏi

Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất H²SO⁴


12

2


Tường V

14 tháng 9 2021 09:33

aii giúpp tuii với:33

P. Nguyen

25 tháng 5 2022 01:34

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé M(H2SO4) = 2.1 + 1.32 + 4.16 = 98 (g/mol) %H = (2/98).100% = 2,04% %S = (32/98).100% = 32,65% %O = 100% - %H - %S = 100% - 2,04% - 32,65% = 65,31%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO

8

Lihat jawaban (2)