Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần K

22 tháng 12 2019 02:12

câu hỏi

tính thời gian từ lúc xuất phát tới khi thu được siêu âm của 1 máy siêu âm đặt trên 1 con tàu đang đậu ngoài biển. Biết độ sâu của đáy biển là 600m vận tốc truyền trong nước là 1500m/s


0

1


Tâm T

29 tháng 2 2020 13:20

Thời gian để âm truyền từ tàu đến đáy biển là : t1 = s : v = 600 : 1500 = 0,4 (s) => Thời gian từ lúc xuất phát đến khi thu được siêu âm là : t = 0,4 . 2 = 0,8 (s) Đáp số : 0,8 s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về gương cầu lồi đối với cuộc sống còn người?

9

Được xác nhận

Khi đi du lịch Thái Lan hoặc mốt số nước khác,chính quyền quy định các xe lưu thông trên đường hạn chế bóp kèn và không được bóp kèn khi đi qua những nơi như bệnh viện , trường học.Quy định này nhằm mục đích gì?

7

Lihat jawaban (1)