Square root
VBT
Calculator
magnet

Zhann Z

24 tháng 3 2021 14:22

câu hỏi

Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: |x| < 2021


28

1


T. Hữu

25 tháng 3 2021 02:50

Các số x thỏa |x| < 2021 thì thuộc tập hợp {-2020; -2019; ...;-1;0;1;2019;2020} Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn: |x| < 2021 là (-2020) + (-2019) + ... + (-1) + 0 + 1 + ... + 2019 + 2020 = (-2020) +2020 +(-2019) + 2019 + ... + (-1) + 1 + 0 = 0

Zhann Z

25 tháng 3 2021 13:18

cảm ơn thầy!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)