Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng M

25 tháng 11 2022 08:51

câu hỏi

Tính tổng sau : a= 1-2+3-4+...+39-40


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 13:03

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Hoàng M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: -20<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là -20<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hoàng M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: -20

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là -20
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận