Square root
VBT
Calculator
magnet

Phát H

10 tháng 8 2022 13:44

câu hỏi

tính tổng số electron ,proton và neutron trong một phần tử nước (H2O) biết trong phần tử này nguyên tử H chỉ gồm 1 proton và 1 electron nguyên tử O có 8 neutron và 8 proton


23

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

18 tháng 8 2022 03:54

Được xác nhận

Chào em Phát H, Đây là câu hỏi thuộc hóa 10 bài 2. Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 413. Silic đioxit là chất ở dạng A. vô định hình. B. tinh thể nguyên tử. C. tinh thể phân tử. D. tinh thể ion.

0