Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

28 tháng 10 2022 12:41

câu hỏi

Tính tổng S=1+4+7+...+100

Tính tổng  S=1+4+7+...+100


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trương T<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Toán 6</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Số số hạng của S là:</p><p>(100-1):3+1=34</p><p>Tổng S là:</p><p>(100+1).34:2=1717</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trương T,  

Đây là một bài tập thuộc Toán 6

Bài giải chi tiết:

Số số hạng của S là:

(100-1):3+1=34

Tổng S là:

(100+1).34:2=1717

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 9: Cho hình thang cân (ABCD )(AB//CD) có D=60⁰; AB = AD a) Tính A; B; C. b) Chứng minh: DB là tia phân giác của ADC c) Tính DBC

4

Được xác nhận

Cho tam giác HIK có HI= 5cm, HK= 3cm a) Tìm độ dài cạnh IK, biết rằng độ dài này là một số tự nhiên chẵn và lớn hơn 5 b) Tính chu vi tam giác HIK

3

Lihat jawaban (1)