Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

07 tháng 9 2022 10:19

câu hỏi

Tính tổng hai số cùng dấu b) (-8) + (-5)

Tính tổng hai số cùng dấu

b) (-8) + (-5)

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 10:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh T,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>b) (-8) + (-5) = -13</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh T,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

b) (-8) + (-5) = -13

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận