Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung P

16 tháng 10 2022 05:54

câu hỏi

tính tổng D=1.4 4.7 7.10 ... 37.40 40.43

tính tổng D=1.4 4.7 7.10 ... 37.40 40.43


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 06:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Dung P,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Dung P,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận