Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

06 tháng 10 2022 08:02

câu hỏi

Tính tổng các giá trị của m để hàm số y=|x^(3)−3x^(2)+m| có 5 điểm cực trị. (A) 3 . (B) 6 . (C) 5 . (D) 10 .


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 09:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số</p><p>Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Chọn A</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Giải tích: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Chọn A

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận