Square root
VBT
Calculator
magnet

Bà T

26 tháng 10 2022 06:18

câu hỏi

Tính tổng của các số từ 4 đến 16 .M4 giúp em với ạ

Tính tổng của các số từ 4 đến 16 .M4 giúp em với ạ


6

3

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bà T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Các số tự nhiên từ 4 đến 16 là: 4,5,6,7,...,16</p><p>Số các số hạng là: (16–4):1+1=13 số hạng</p><p>Tổng các số trên là: (16+4).13:2=130</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bà T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

Các số tự nhiên từ 4 đến 16 là: 4,5,6,7,...,16

Số các số hạng là: (16–4):1+1=13 số hạng

Tổng các số trên là: (16+4).13:2=130

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Bà T

26 tháng 10 2022 06:28

Em c.ơn ạ

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 06:24

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: S=4+5+6+7+8+...+14+15+16 =(4+16)+(15+5)+(14+6)+(13+7)+(12+8)+(11+9)+10 =20.6+10 =120+10 =130 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Bà T

26 tháng 10 2022 06:28

Em c.ơn ạ

Thu L

28 tháng 10 2022 13:29

<p>từ 4 đến 16 có tất cả số các số hạng là :</p><p>&nbsp;( 16 - 4 ) : 2 + 1 = 13</p><p>tổng các số từ 4 đến 16 là :</p><p>&nbsp;( 16 + 4 ) x 13 : 2 = 130</p>

từ 4 đến 16 có tất cả số các số hạng là :

 ( 16 - 4 ) : 2 + 1 = 13

tổng các số từ 4 đến 16 là :

 ( 16 + 4 ) x 13 : 2 = 130

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận