Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

12 tháng 1 2020 08:09

câu hỏi

Tính tổng : B=1+3+9+27+81+243+729+2187


0

1


Bùi C

19 tháng 1 2020 04:24

3280

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng bìa hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 32cm. Chiều rộng kém chiều dài 8cm.Tính diện tích miếng bìa đó. giúp mình vs ạ,mình đang cần gấp

0

Lihat jawaban (1)