Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Tính tồng 3+5+7+…+2019+2021+2023 được kết qủa


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Số số hạng là : ( 2023 - 3 ) : 2 + 1 = 1011 ( số)<br>Tổng của dãy là : ( 2023 + 2 ) x 1011 : 2 = 1024143<br>Vậy tổng của dãy là 1024143</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.

Bài giải chi tiết :

Số số hạng là : ( 2023 - 3 ) : 2 + 1 = 1011 ( số)
Tổng của dãy là : ( 2023 + 2 ) x 1011 : 2 = 1024143
Vậy tổng của dãy là 1024143

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm số tự nhiên x biết b) 124+(118−x)=217

0

Được xác nhận