Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

03 tháng 12 2019 14:13

câu hỏi

tính tần số dao động của các vật sau và cho biết vật nào phát ra âm cao nhất ,thấp nhất? A/Trong 1 giây ,dây đàn thực hiện đc 200 dao động B/ Trong 1 phút ,một còn lắc thực hiện được 3000 dao động C/Trong 5 giây ,mặt trống thực hiện được 1200 dao động D/Trong 20 giây ,dây thun thực hiện được 1200 dao động


0

1


Mai P

05 tháng 12 2019 13:13

Chọn câu C vì muốn tính tần số dao động ta lấy dao động chia thời gian mà dao động của câu A là 200 thời gian là 1 giây nên 200:1 bằng 200, dao động câu B là 3000 thời gian là 1 phút, 1 phút bằng 60 giây nên 3000:60=50, dao động của câu C là 1200 thời gian là 5 giây nên 1200:5=240, dao động câu D là 1200 thời gian là 20 giây nên ta lấy 1200:20=60 vậy vật phát ra âm cao nhất là mặt trống, thấp nhất là con lắc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy nêu định luật phản xạ ánh sáng? Áp dụng: chiếu 1 tia sáng SI tạo với gương phẳng 1 góc 25 độ a. Vẽ tia phản xạ b. Tính góc tới và góc phản xạ c. Giữ nguyên tia tới SI, để thu đc tia phản xạ vuông góc vs tia tới phải đặt gương như thế nào?

0

Lihat jawaban (1)