Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhân N

28 tháng 12 2019 01:11

câu hỏi

tính từ là gì


0

1


Khang T

29 tháng 12 2019 09:21

tính từ là từ chỉ để miêu tả danh từ hoặc động từ (trong tiếng anh là adjective).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn theo dõi tui đi

0

Lihat jawaban (1)