Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

09 tháng 12 2019 09:02

câu hỏi

tính từ là gì


0

1


Mai H

09 tháng 12 2019 13:56

Tính từ là từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tạo ra từ ghép từ các tiếng dưới đây : A . ngựa B .sắt C.thi

3

Lihat jawaban (1)