Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng

24 tháng 12 2020 14:31

câu hỏi

tính tỉ lệ 1 : 15000 × 7


11

1


K. Ly

25 tháng 12 2020 03:04

tỉ lệ 1 : 15000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 15000 cm hay 0,15 km trên thực địa.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dụng cụ đo lượng mưa là

6

Lihat jawaban (2)