Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương K

22 tháng 11 2020 09:08

câu hỏi

tính tỉ khối của oxi đối với hiđro biết h=1,o=16


5

1


P. Nguyen

30 tháng 11 2020 04:08

Bạn áp dụng công thức tính tỉ khối nhé: d(O2/H2)=M(O2)/M(H2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO

8

Lihat jawaban (2)