Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh N

03 tháng 11 2019 13:28

câu hỏi

tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đồng thể tích( gồm SO2 và O2) với hỗn hợp B gồm ( CO2 và C3H8)


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 18:06

Hỗn hợp B có đồng thề tích ko bạn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chợ ta là chất khí gì gì Viết phương trình phản ứng điều chế chất khí A thì a nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần

5

Lihat jawaban (1)