Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo V

23 tháng 3 2020 03:33

câu hỏi

tính tích phân từ 10đến 12 của (2x+1/x^2+x-2)dx


0

1


Phạm T

26 tháng 3 2020 09:26

bằng ln14 + ln11 - ln10 - ln9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận