Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

12 tháng 9 2022 15:35

câu hỏi

Tính tích các đơn thức rôi tìm bậc và và xác định phần hệ số, phần biến của các đơn thức sau. b) (−1/7x^(2)y)⋅(−2/5xy^(4))


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

12 tháng 9 2022 16:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Số đa thức, bài Phép nhân đơn thức với đa thức</p><p>Bài giải chi tiết: (-1/7x<sup>2</sup>y).(-2/5xy<sup>4</sup>)=2/35x<sup>3</sup>y<sup>5</sup></p><p>Phần hệ số là 2/35</p><p>Phần biến là x<sup>3</sup>y<sup>5</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L, 

Đây là một bài tập thuộc Chương Số đa thức, bài Phép nhân đơn thức với đa thức

Bài giải chi tiết: (-1/7x2y).(-2/5xy4)=2/35x3y5

Phần hệ số là 2/35

Phần biến là x3y5

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn

4

Được xác nhận