Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương H

08 tháng 12 2022 06:04

câu hỏi

Tính sao mọi người ơi

Tính sao mọi người ơi

alt

20

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 11:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Phép tính đa thức Bài giải chi tiết: Ta có: C=(-11/6)^2 :(-121/36) =-1/12 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận