Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền C

08 tháng 1 2020 11:31

câu hỏi

Tính số tế bào được sinh ra từ 1-3 tế bào ban đầu và qua 2-3 lần phấn bào liên tiếp.


0

1


K. Đan

17 tháng 1 2020 10:03

Chào em! Em có thể tính số tế bào được sinh ra theo công thức sau: N= x . 2^k Trong đó: * x là số tế bào ban đầu * k là số lần nguyên phân liên tiếp Thân mến!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)