Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê S

20 tháng 12 2019 22:04

câu hỏi

Tính số phân tử có trong 0.25 mol SO2


1

1


Mai M

22 tháng 12 2019 08:25

số phân tử=0,25*6*10^23=1,5*10^23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về bazo tan trg nước bằng pthh

2

Lihat jawaban (1)

cho 5,6g Fe vào bình chứa dung dịch có chứa 14,7g H2SO4 a) chất nào dư? khối lượng là bao nhiêu? b)vH2 sinh ra ở điều kiện tính chất?

8

Được xác nhận